Welkom bij Tijd in Beeld.

Bureau HHM gebruikt dit programma voor diverse tijdbestedingsonderzoeken. Wilt u een onderzoek uitvoeren, dan kunnen we dit programma aan uw wensen aanpassen. Voor meer informatie of een demonstratie zie www.hhm.nl/tijdinbeeld.
Projectcode
Organisatiecode
Personeelsnummer
Wachtwoord